Komu vadí OKO

Komu vadí OKO

Opavská kulturní organizace (OKO) existuje v našem městě už 10 let a přinesla do Opavy velkou kulturní rozmanitost a kvalitní kulturní pořady, které není možno vidět jinde v regionu. OKO svým návštěvníkům nabízí nejen své původní výstavy (např. Josef Lada, Zděněk Burian, Kája Soudek nebo výstavy historické), ale také koncerty alternativní, jazzové nebo populární hudby, stejně jako divadlo, autorská čtení, přednášky či velmi oblíbené edukační programy. Ročně realizuje kolem 150 kulturních pořadů a spolupracuje s velkým množstvím dalších organizací ve městě. Zásadně zvedlo návštěvnost Domu umění, jehož celkové roční návštěvnosti se v posledních letech pohybují okolo 60 000 lidí za rok. Přesto bylo na sklonku roku 2017 městskou radou navrženo jeho zrušení a to bez jakýchkoliv analýz a navzdory tomu, že většina podobně velkých měst řeší městskou kulturu právě pomocí příspěvkových organizací. Od počátku vedení radnice mlžilo, kdo přesně měl na této věcí zájem. Byl to někdo z vrcholných městských politiků nebo snad úřednický aparát na odboru Kanceláře primátora (KPR), kterému se to hodilo, protože svým postupným nabobtnáváním pod záštitou stávajícího vedení města se stalo přímou konkurencí OKO?

Už třetí volební období se mluví o dvojkolejnosti opavské kultury, je to předvolební téma využívané mnoha stranami a před těmito volbami tomu nebude jinak. Otázka zní, záleží opravdu politikům na konstruktivním řešení tohoto problému, nebo se po volbách nebude dít nic a zavře se nad tím voda, tak jako tomu bylo doposud?

Jisté je jedno, přestože příspěvkové organizace jsou modernější a akceschopnější formou organizace kultury ve městech, šla opavská radnice přesně opačným směrem s vizí vytvoření odboru kultury, který je naopak formou zastaralou a dnes se většinou nevyužívá. Je důležité si rovněž uvědomit, že OKO má na starosti nejen rozvoj kultury v regionu, ale i správu a provoz Obecního domu, Domu umění a kostela sv. Václava se vším co k tomu patří. Městský úředník provoz budov a odpovědnost za ně řešit nemusí a pouze vytváří další a další kulturní pořady a pracovníky příspěvkových organizací města využívá k jejich technickému zajištění. Je tedy s podivem, že rozpočet OKO je každý rok snižován, zatímco počet akcí, které vytváří magistrát, ale i počet městských úředníků zabývajících se kulturou a placených z městského rozpočtu, stoupá. Takže zatím co personálně poddimenzované OKO je neustále kontrolováno a nuceno, aby jeho akce nebyly prodělečné, tak město vytváří stále více kultury zadarmo z peněz daňových poplatníků.

Mementem, že něco v této oblasti není v pořádku by měl být už třetí odchod ředitelky za 10 let existence OKO, která se rozhodla rezignovat k datu 31.8.2018. Právě tato pozice totiž zodpovídá za mnohé, ale přesto se podpory magistrátu v minulých letech příliš nedočkala. Pracovníci OKO a hlavně vedení organizace bylo spíše vystaveno nekorektním tlakům ze strany některých politiků.

Piráti si myslí, že kvalitní lidé by měli v Opavě zůstávat a ne být odkázáni na zvůli politiků.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu