Proč se v Opavě nestaví

Proč se v Opavě nestaví

Opava je pěkné a udržované město. Umíme se vzorně starat o náměstí, parky, památky a stavby, které nám zde vybudovali v dávných dobách naši předkové. Přesto politické vedení města dlouhodobě nezvládá jednu zásadní oblast. Vůbec neumí novostavby. Jak je to možné?

Otázka na úvod. Dokázala opavská samospráva v posledních 30 letech zrealizovat nějakou smysluplnou veřejnou novostavbu, na kterou bychom zde byli pyšní a kterou se můžeme před návštěvníky města směle chlubit? Taky dlouze přemýšlíte a nic vás nenapadá? Když pomineme zdařilé rekonstrukce starých objektů, tak v otázce novostaveb to žádná sláva není, přestože se zde zkoušelo všechno možné, od architektonických soutěží po nejrůznější studie. Výsledek ani jedné z metod zatím Opavě žádnou nadprůměrně zajímavou novostavbu nepřinesl a výsledky všech studií jsou přinejmenším nepřesvědčivé a k realizaci se téměř žádný návrh nedostal.

Pokládáte si taky otázky, proč to tady nejde? Má Opava prostě jen smůlu a kde je ta chyba? Taky nechápete, proč není dodnes jasné, co bude se Slezankou a prostorem za ní, když už do toho město nasypalo přes 300 milionů a ještě se tam nic nezměnilo? Proč je připravovaný bazén za nejméně 400 milionů tak zoufale neatraktivní? Snad aby zbytečně nepřitahoval cizince a bylo v něm dost místa pro místní? Proč například není stále jasná shoda na tom, zda bude lepší postavit nový zimní stadion anebo opravit ten stávající? Jedna studie střídá druhou a žádný výsledek není jednoznačně přesvědčivý a všeobecně přijatelný. A zásadní otázka dnešní doby, kdy ceny bytů na volném trhu rostou do závratných výšek. Proč město dlouhodobě rezignovalo na tvorbu bytové politiky a neangažuje se ve vlastní výstavbě bytových domů s nájemními byty za přijatelné ceny?

My víme, proč se v tomto směru Opavě dlouhodobě nedaří a chceme to změnit. Na příkladu úspěšných realizací z jiných měst lze vysledovat podstatné faktory, které se musí pospojovat, aby se i v Opavě pohnuly ledy a aby kvalitní novostavby začaly vznikat i tady. Kromě pečlivé přípravy, otevřené komunikace a hledání smysluplného zadání a využití je nejdůležitějším faktorem dodržovat jednoduché pravidlo, a to, že dobrá stavba vznikne jedině tehdy, jestliže je kvalitně navržena, shodne se na ní výrazná většina volených zástupců občanů a je podporována veřejností. Pokud tato podmínka splněna není, nemá smysl špatnou stavbu prosazovat. Touto podmínkou se budeme při přípravě významných investičních akcí v Opavě řídit a do spolurozhodování budeme zvát opavskou veřejnost. Rovněž budeme podporovat obnovení výstavby nájemních bytových domů v režii města.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu