Z opavských vod, řek a bazénů

Z opavských vod, řek a bazénů

Zdá se, že opavské vodní hladiny zůstanou ještě chvíli klidné. Do včerejška současné vedení města netrpělivě očekávalo, zda-li nedorazí alespoň nějaká nabídka do opakované soutěže na zhotovitele nového bazénu, ale nic. Žádná obálka, žádné otevírání. Oprášený neaktualizovaný projekt, nafouknutý rozpočet, technické parametry, nad kterými zůstával rozum stát a amatérismus, který celý tento záměr provázel, nemusíme ani připomínat…

Tímto děkujeme všem stavebním firmám, že se o tuto pochybnou zakázku neucházely a věříme, že se stávající establishment o třetí pokus už pokoušet nebude a stavba se dle tohoto návrhu nikdy nezrealizuje. V situaci, kdy je město zadlužené, nemá jasné vize a kdy nejsou dořešeny mnohem potřebnější stavby, jako například výstavba chybějících kanalizací a čistíren odpadních vod v městských částech, je plánování takto, na opavské poměry, obří investice mírně řešeno pošetilé. Geneze tohoto záměru byla od počátku až do konce více než kontroverzní a ze strany současného vedení radnice naprosto nezvládnutá. Výsledkem je návrh, který žádnou architektonickou perlou rozhodně není, navíc je technicky zastaralý a minimálně 2x dražší, než si město může dovolit.

Opavští Piráti mají řešení, jak se podobnému amatérismu vyhnout. Chceme podporovat výstavbu jen kvalitně navržených veřejných staveb, na jejichž vzniku se shodne velká většina volených zastupitelů a které budou mít podporu veřejnosti. Na tak významné veřejné zakázky budeme vždy požadovat zpracování kvalitního zadání, nastavení nepřekročitelných rozpočtových limitů a výběr řešení v otevřených architektonických soutěžích, kdy výsledek musí představovat nadprůměrnou kvalitu pro potěchu těla i ducha.

Už žádný amatérismus! … Aqua mihi haeret

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu