Doprava

Chceme vyvážený podíl jednotlivých způsobů dopravy. Cestování po městě musí být s co nejmenším zdržením, bezpečné a pohodlné, ať už jdete pěšky, jedete MHD, na kole nebo autem. MHD má být pohodlná, spolehlivá, efektivně vytížená na trasách podle potřeb obyvatel. Samotné fungování MDPO je obchodní společností zřízenou městem a je poměrně významným zaměstnavatelem. Chceme, aby tato veřejná služba dobře sloužila všem obyvatelům Opavy a jejich městských částí. MDPO, ale i další městské společnosti mají být řízeny odborně zdatnými profesionály.

Pěšky

Zvýšíme bezpečnost chodců pomocí prvků na vedlejších ulicích: zvýšené křižovatky, chodníkové přejezdy, nebo ochranné ostrůvky. Zlepšíme viditelnost přechodů

MHD

Zpracujeme koncept Optimalizace městské hromadné dopravy s důrazem na efektivitu linek a počtu spojů
Budeme prosazovat zavedení bezhotovostních plateb bankovními kartami ve vozidlech MHD.

Autem

Prověříme a zvýšíme dostupnost parkovacích míst.
Prověříme potřebnost a adekvátnost tzv. „V.I.P.“ parkovacích karet.
Zapojíme se do aktualizace Plánu udržitelné městské mobility Opavy na období 2018-2022 se zohledněním aktuálních, ale i nově vznikajících potřeb v městské a příměstské silniční, pěší a cyklo-dopravě, včetně zohlednění nových termínů ukončení obchvatu apod.
V rámci kompetencí daných ORP , ve spolupráci se Sdružením 1/11 a volenými zástupci na krajské a celorepublikové úrovni budeme nadále komunikovat a usilovat o dokončení rozestavěných silničních staveb ovlivňujících odlehčení dopravy v Opavě.
Zintenzivníme jednání s meziměstskými dopravci veřejné přepravy osob a krajem-s ohledem na umístění jejich zastávek a dopravní kolize u přestupových uzlů (Východní nádraží, Praskova atd.). Budeme usilovat o zkvalitnění kontrolní činnosti dodavatelských firem při jejich realizaci oprav či budování městských komunikací, chodníků apod.

Navrhni úpravu