Kultura

Kultura, stejně jako sport přináší mnoho výhod, které obchodní domy nemohou nabídnout, a měla by být občanům blízko.

Koncepce kultury je základ

Je nutné nastavení dlouhodobé vize k dosažení kulturních cílů při zachování rozmanitosti pořádaných akcí. Přerozdělováním dotací vznikají velmi dobré projekty, ale i dílčí přešlapy. Tato politika města by měla být podřízena právě dlouhodobé kulturní koncepci. Koncepce musí zahrnovat všechny zásadní kulturní iniciativy města a zcela jasně deklarovat kulturní priority města a regionu. Mělo by dojít ke sladění a skutečnému provázání kulturních organizací a iniciativ, které chtějí spolupracovat (nevytvářet konkurenční prostředí mezi organizátory kulturních akcí – propojovat).
Dále jsme pro zavedení funkčního kalendáře akcí, kde by mohli obyvatelé Opavy a městských částí propagovat i vlastní místní akce. Nápady a podněty obyvatel vnímáme a aktivně se zapojujeme do diskusí.

Spolupráce (nejen) Kulturních institucí

V Opavě jsou kromě zavedených kulturních institucí zřízených městem, které jsou a budou stabilní součástí společensko-kulturního vyžití Opavanů, nositeli tradic a kulturní vzdělanosti, také školská vzdělávací zařízení. Základní umělecká škola a Církevní konzervatoř Opava, SPŠ strojní ve vybraných oborech, to jsou instituce, které vychovávají profesionální umělce, či odborníky v oblasti designu, mají velký význam pro výchovu mladých a nadějných talentů. Budeme se školami spolupracovat a v rámci různých městských akcí, výtvarných soutěží, výstav a festivalů rozšiřovat prostor pro realizaci prací studentů. Zapojíme do spolupráce a využijeme rovněž potenciál amatérských hudebních a divadelních souborů, spolků a dalších občanských iniciativ, či soukromých subjektů.

Umění lidem

Každá ulice může být pódiem, proto vytvoříme umělcům podmínky pro to, aby mohli svou práci představovat v ulicích města po celý rok. Definujeme pravidla pro pouliční hraní (busking) vyhláškou tak, aby umělci mohli harmonicky žít s lidmi, co bydlí v centru.

Kvalita především

Umělecká díla ve veřejném prostoru by měla vzejít z transparentních soutěží, ve kterých je bude hodnotit nezávislá odborná komise, sestavená nejen z místních odborníků. Výsledky soutěží by měly být respektovány.

Veřejný prostor

Veřejný prostor je místem, kudy jen neprocházíme. Chceme, aby se v Opavě vždy něco dělo; jakákoliv smysluplná společensko-kulturní akce je pro občany dlouhodobě obohacující. Různé akce budeme koordinovat tak, aby to pro umělce bylo co nejméně náročné.

Městská knihovna má v Opavě své důstojné místo

Chceme podpořit Městskou knihovnu Petra Bezruče s důrazem na její pobočky, aby mohly fungovat v důstojných a moderních podmínkách a mohly nadále každému čtenáři zprostředkovávat nejen jakoukoliv knihu, ale byly schopny zajistit každému Opavanovi komfortní přístup k informacím odpovídající požadavkům dnešní doby. Chceme, aby naše městská knihovna a její pobočky mohly nadále plnit svou důležitou funkci a společně vzbuzovaly v návštěvnících touhu po dalším poznání.

Navrhni úpravu