Podpora sportu a volnočasových aktivit

Sportování je významnou součástí kultury péče o zdraví obyvatel města Opavy, proto je oblast sportu jednou z našich významných priorit.

V Opavě budeme aktivně podporovat:

  1. sportování dětí a mládeže, vzdělávání a odměňování trenérů dětí a mládeže, amatérský, výkonnostní i vrcholový sport
  2. pořádání sportovních akcí pro širokou veřejnost i významných sportovních akcí na území města a v blízkém okolí
  3. činnost sportovních klubů zjednodušením grantových programů a zrychlením s tím spojené administrativy
  4. modernizaci a rozvoj stávajících a budování nových sportovišť
  5. každoroční transparentní zveřejňování financování sportovních klubů s majetkovou účastí města
  6. propagaci opavského sportu včetně charitativních akcí
Navrhni úpravu