Veřejný prostor a zeleň

Ulice, náměstí a parky jsou součástí našeho domova. Vnímáme je jako místa setkávání a příjemného a zdravého trávení času. Proto jejich rozvoji a údržbě věnujeme pozornost, jakou si zaslouží. Zeleň město zkrášluje a pomáhá mu, upravuje teplotu, prašnost a vlhkost. Aby nám mohla dobře sloužit, potřebuje přiměřenou péči.

Přívětivé ulice

Ulice jsou pro nás víc než jen silnice a chodníky. Při návrzích úprav budeme vyžadovat spolupráci architektů, odborníků na dopravu, zeleň a dalších

Participace a architektonické soutěže

Do přípravy úprav veřejných prostranství zapojíme veřejnost. Pro významná prostranství formulujeme za účasti veřejnosti zadání architektonických soutěží. Všechny záměry budeme přehledně zveřejňovat a diskutovat s odbornou i laickou veřejností ve všech fázích přípravy.

Obnova a údržba zeleně

V ulicích zajistíme prostor pro stromy, keře či květinové výsadby, a to jednak v rámci rekonstrukcí, jednak koordinací ukládání podzemních inženýrských sítí. Při rekonstrukcích vždy zvážíme zachování stávající zeleně.
Budeme podporovat plánovanou údržbu a obnovu městské zeleně.
Budeme systematicky pečovat o městskou zeleň na základě plánů údržby i včasnou a citlivou obnovu, především pro významná stromořadí a parky. Vytipujeme lokality pro náhradní výsadbu tak, aby mohla být nařízena vždy, i když ji nebude možné realizovat přímo v místě kácení.

Opavská Náplavka

Využijeme potenciál nábřeží řeky Opavy a budeme podporovat jeho oživení a vybudování podmínek pro zázemí zvoucí naše občany k odpočinku a relaxaci. Jak na to? Výstavbou schodů do koryta na pravém břehu, které je blíž centru města a vybavit jej opalovacími lavicemi a dalšími prvky (viz. revitalizace Ostravice v Ostravě). V rámci zpřístupnění koryta by došlo k vybudování prostoru a zázemí pro menší kulturní akce na břehu řeky. Vše v souladu s provozními požadavky správce toku a kulturními prioritami města.

Park za Slezankou- pulsující srdce Opavy

Respektujeme vyjádření občanů, že si za Slezankou nepřejí další obchodní centrum. Prostor za Slezankou má být komunitním prostorem a místem setkávání a vzájemného sdílení generací, místem zajímavým nejen pro jednorázovou návštěvu, ale také relaxaci, či aktivní trávení volného času v atraktivním, ale příjemném prostředí plném zeleně, květinových a bylinkových záhonků, hracích a aktivizačních prvků pro děti, mladé lidi, dospělé i seniory. Prostor bude přirozeně navazovat na účelně zrekonstruovanou bezbariérovou budovu Slezanky, kde se budou nacházet služby a zázemí podle potřeb občanů. Součástí prostoru může být „malá scéna“ pro pouliční umělce a společensko-kulturní vystoupení zájmových spolků, či jiné veřejné prezentace, workshopy a osvětové akce, včetně tradičních aktivit Střediska volného času. To vše ve vzájemné harmonii a respektu vůči sousedícím dominantám a kulturním památkám města. Atraktivitu návštěvnosti tohoto centra spolu s veřejně přístupnou Měnírnou, co by technickou památkou, může zvýšit také stálá expozice o historii městské dopravy s instalací historické tramvaje celoročně přístupné k shlédnutí veřejnosti.

Navrhni úpravu