Výchova a vzdělávání

Jsme přesvědčeni, že kvalitní vzdělání je cestou k dobře fungující společnosti, proto si zaslouží velkou pozornost. Chceme, aby se Opava jako zřizovatel většiny mateřských a základních škol aktivně zajímalo o potřeby dětí, rodičů i pedagogů a bylo partnerem pro řešení aktuálních problémů.

Dostupnost míst ve školách

Opavské děti nesmí bojovat o místa v místních mateřských a základních školách. K zajištění dostatečných kapacit patří kromě reakce na aktuální nedostatky především sledování demografického vývoje a dlouhodobé plánování.
Možnost výběru považujeme za důležitou. Proto budeme podporovat dětské skupiny, mateřská centra, lesní školky i školy jiných zřizovatelů na základě prokazatelné potřebnosti.

Smysluplné přerozdělování financí a dotací

Budeme hlídat rozdělování peněz čerpaných pro rozvoj vzdělávání tak, aby byly účelně a hospodárně vynaloženy pro potřeby dětí ve školních zařízeních zřízených městem nebo podporovaných z rozpočtu města.

Kvalitní ředitelé dělají kvalitní školy

Postaráme se o transparentní výběrová řízení, zabráníme prodlužování funkcí ze setrvačnosti a trafikám. Slučování školských zařízení se v minulosti neosvědčila, budeme podporovat budování atmosféry důvěry, otevřeného jednání a spolupráce rodičů s pedagogy a řediteli školských zařízení.

Město jako partner- nabízí pomocnou ruku

Pomůžeme školám s byrokracií či obtížemi s inkluzivním vzděláváním (zajištění odborných pracovníků, důraz na prevenci), mateřským školám s podmínkami pro péči o dvouleté.
Chceme vědět a naslouchat, jaké obtíže řeší rodiče, děti i školy. Zprovozníme přehledný informační portál s možností zpětné vazby či sdílení dobré praxe. Budeme organizovat pravidelná setkávání a účastnit se jich.

Pestrost, výběr, inovace

Chceme, aby se děti uměly uplatnit v současném světě. Budeme prosazovat mediální výchovu s důrazem na bezpečnost na internetu či výuku kritického myšlení. Budeme podporovat pestrou nabídku vzdělávání a specifická zaměření školních, předškolních, či volnočasových zařízení zřizovaných městem. Chceme, aby si mohl každý vybrat, co mu vyhovuje.

Zapojení dětí a mládeže

Účast dětí a mládeže na rozhodování je skvělou cestou, jak je vést k zájmu o dění nejen ve městě a okolí, ale celkově ve společnosti. Nadále budeme podporovat aktivity Opavského zastupitelstva dětí a mládeže a budeme se s nimi setkávat, diskutovat a řešit otázky, které je zajímají.

Navrhni úpravu