Bc. Gabriela Lacková

Gabriela Lacková (* nar. 9.6. 1972 v Opavě) je ředitelkou Mateřské školy Hradec nad Moravicí s odloučenými pracovišti Bohučovice, Jakubčovice, Kajlovec a Školní jídelnou. Gabriela Lacková vystudovala Gymnázium ve Vítkově (1986- 1990), studijní obor ekonomika a organizace. Dále si rozvíjela své vzdělání na Akademii J.A.Komenského v Ostravě v letech 1991-1992 se zaměřením na ekonomiku, účetnictví, základy práva a jazyka německého, práce s PC, práce s lidmi. V roce 2004-2005 absolvovala střední pedagogickou školu a střední odbornou školu v Krnově se zaměřením na studium pedagogiky a výtvarné výchovy s metodikou v rozsahu čtyřletého studia. V roce 2013 úspěšně zakončila státní zkouškou studium bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy, na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2013 stála u zrodu firemní mateřské školky ve Slezské nemocnici v Opavě, kde působila jako vedoucí pedagogický pracovník. Při zřizování MŠ v SNO se aktivně podílela na zpracování povinné dokumentace vyplývající z legislativy a celkově koordinovala tento projekt, který byl realizován s finanční podporou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Měla na starosti přímou spolupráci s firmami, stavebními techniky a ostatními zaměstnanci SNO (vybavení exteriéru a interiéru dle hygienických norem a ergonomických parametrů, vybavení hračkami a didaktickými pomůckami). Od roku 2015 působí na pozici ředitelky v  Mateřské škole Hradec nad Moravicí. Svůj tým vede k novým metodám ve výchově a vzdělávání dětí. Mateřská škola je pod jejím vedením zařazena do sítě Menzy České republiky, probíhá zde program Začít spolu a matematická pregramotnost dětí je rozvíjena H-mat pro předškolní děti. Dále se věnuje environmentálnímu a polytechnickému rozvoji vzdělávání ve škole. Pod jejím vedením byla MŠ zařazena do projektu Skutečně zdravé školy, kde usiluje o jedno z nejvyšších ocenění. Daří se jí spolupráce se zřizovatelem a MŠ včetně poboček je pod jejím vedením postupně modernizována a dovybavována interaktivními pomůckami. Všechny realizované programy jsou vzájemně a smysluplně propojeny. V oblasti zařazování nových trendů a výukových metod v mateřském školství Gabriela Lacková spolupracuje také s  MAS Opavsko. Mateřská škola Hradec nad Moravicí, kterou vede, by se měla stát pilotní školou pro ukázku nových výukových metod pro učitele z Opavy a okolí. V komunálních volbách v roce 2014 kandidovala jako nezávislá kandidátka za volební subjekt OPAVANÉ- NEZÁVISLÍ, OBČANÉ a PIRÁTI. Tento subjekt aktuálně zastupuje jako členka školské a kulturní komise. Je příznivkyní České pirátské strany a usiluje o členství v této straně. Oblasti školství by se nadále ráda věnovala díky svému odbornému vzdělání a bohatým zkušenostem z praxe, které je ochotna a schopna dále sdílet a předávat. Gabriela Lacková je matkou tří synů (25, 23 a 6 let), t.č. dvou studentů VŠ a budoucího prvňáčka. Je všestranně založená, aktuálně většinu svého volného času s radostí věnuje svým blízkým a své rodině, předně svému nejmladšímu synovi. Se synem si kreslí, ráda zpívá, čte, tancuje, jezdí na kole a podniká výlety. Má smysl pro humor, je kreativní a na své zahrádce se snaží uplatnit i manuální zručnost. Přes všechen svůj aktivní život miluje i okamžiky, kdy je pouze sama se sebou a může si jen tak lenošit. Ráda chodí po horách, kde si z výšky nejvíce uvědomuje malost nejrůznějších problémů a získává tam tolik potřebný nadhled a pochopení.

Navrhni úpravu