Pavel Beran

Pavel Beran (nar. 1. 4. 1969 v Opavě) je původní profesí stavební technik, vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Opavě-obor pozemní stavby. Po absolvování povinné základní vojenské služby v dubnu 1990 nastoupil do tehdejšího Dopravního podniku města Opavy, s.p. na místo investičního a stavebního technika. Ve firmě patří k zaměstnancům s dlouholetou praxí, kdy zažil transformaci tehdejšího státního podniku na Městský dopravní podnik Opava, a.s. V této městské firmě aktuálně pracuje jako technik a správce majetku. O veškeré dění v Opavě se zajímá od roku 1990, přičemž blízká je mu především oblast sportovní a společenská. Zhruba  posledních patnáct let se zajímá také o politické dění v našem městě. Od roku 2014 se stal sympatizantem volebního subjektu Opavané -NEZÁVISLÍ, OBČANÉ, PIRÁTI. Uvedeným volebním subjektem byl v únoru r. 2016 nominován na pozici člena SPORTOVNÍ KOMISE Rady statutárního města Opavy. Pavel Beran je otcem tří dětí. Prvorozený syn a dcera jsou již dospělí (28 a 27 let). O druhorozeného syna (15 let) se stará jako rodič samoživitel. V letošních komunálních volbách se rozhodl aktivně podpořit místní opavské sdružení České pirátské strany jako nezávislý kandidát. Není mu lhostejné dění v našem městě. Orientuje se v řešení zadávacích řízení a ve spolupráci s týmem místního sdružení Pirátů a dalšími nezávislými kandidáty by rád v komunální politice přispěl prací a zkušenostmi získanými v průběhu svého dvaceti osmiletého profesního života nejen v oblasti dopravy.

Navrhni úpravu