Volte č. 2!

Kandidát Petr Pavlíček» volte č. 2 «

Vážení spoluobčané,

rozhodl jsem se kandidovat do Senátu České republiky, neboť si uvědomuji, jak důležitou roli tato státní instituce hraje zejména v současné, politicky velmi složité době, kdy se v naší zemi čím dál častěji hovoří o ohrožení demokratických principů, omezování svobody slova a nezávislosti tisku, kdy běžné občany ničí bezbřehá byrokracie a nepřehlednost zákonů. Pokud si mne zvolíte jako svého kandidáta do senátu, mohu Vám slíbit, že využiji svých dlouholetých zkušeností z manažerské práce a to především z jednání s úřady, firmami a dalšími institucemi, abych formou konkrétní komunikace s těmito subjekty zjistil slabiny ve vyhláškách a nařízeních a spolu se svými kolegy z České pirátské strany ulevil Vám, občanům, zaměstnancům, podnikatelům od zbytečné administrativní zátěže. Dále bych chtěl v rámci plnění programu naší strany hájit svobodu slova a právo každého jedince na pravdivé a nezkreslené informace a to především podporou svobodné nezávislé žurnalistiky. Toto jsou mé priority. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda budu moci své plány a závazky vůči Vám, občanům, plnit. Děkuji předem za každý hlas a jsem s Vámi.

Petr Pavlíček kandidát na senátora

Vážení voliči, využijte možnost jít 5. a 6. října 2018 k volbám do Senátu České republiky a volit dle Vaší svobodné vůle.

Proč je senát pro naši demokracii důležitý?

 • Jako horní komora Parlamentu České republiky projednává a schvaluje či zamítá návrhy zákonů (vyjma státního rozpočtu a závěrečného účtu), které mu postoupila Poslanecká sněmovna (PS).
 • Senát může poslanecké sněmovně podávat vlastní návrhy zákonů.
 • V případě rozpuštění PS přijímá v naléhavých záležitostech na místo zákonů zákonná opatření.
 • Senát dává souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv a spolu s PS vyhlašuje válečný stav, vyslovuje souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR či s vysláním ozbrojených sil mimo české území.
 • Ústavní a volební zákony nelze přijmout bez výslovného souhlasu Senátu.
 • Předseda Senátu vyhlašuje volbu prezidenta republiky. Pouze Senát může se souhlasem PS podat žalobu proti prezidentovi k Ústavnímu soudu.

Proč volit Českou pirátskou stranu?

Pirátské dvanáctero

 • Pirátství znamená informační otevřenost.
 • Jasný záměr: Stát nesmí technologie zneužívat, ale využívat.
 • Lidé mají právo rozhodovat se na základě informací.
 • Informační otevřenost snižuje náklady, zvyšuje efektivitu a usnadňuje lidem život.
 • Otevíráme vládu a zveřejňujeme informace.
 • Internet je naše moře.
 • Internet nezná hranice.
 • Výzkum a zdraví místo monopolu na léky.
 • Veřejnost má přirozené právo kopírovat a sdílet informace.
 • „Ochrana autorských práv“ je termín propagandy zábavního průmyslu.
 • Velkému Bratrovi nasadíme pásku přes oko – nebo raději přes obě oči.
 • Každý Pirát je vysílač.

Proč volit právě mne?

 • Budu úzce spolupracovat s poslanci České pirátské strany.
 • Neslibuji nesplnitelné.
 • Chci bojovat proti přemíře regulací, podporovat pozitivní aktivity zastupitelstev, firem, škol a obyvatel v senátním obvodu 68.
 • Budu mediátorem v problémových jevech.
 • Podpořím vše, co zlepší prostředí kolem nás a zabrání změně kvality života nejen vlivem klimatických změn.
 • Při tvorbě zákonů využiji zkušenosti ze své dlouholeté ředitelské práce.
 • Budu usilovat o omezení zbytečné administrativy ve státních institucích, ve školství podporovat kreativitu při výchově a vzdělávání.

Vážení voliči, využijte možnost jít 5. a 6. října 2018 k volbám do Senátu České republiky a volit dle Vaší svobodné vůle.

Petr Pavlíček


 • Co možná nevite
  Petr Pavlíček je vášnivým kuchařem a některé jeho recepty můžete nalézt v sérii knih Jak šmakuje Moravskoslezsko.[odkaz]
  Ve svém volném čase rád vymyšlí a vytváří hlavolamy. Většinu si budete moct vyzkoušet v nově vznikajícím BrainFitness .
  Osobne úspěšných pokusů o zápis do České knihy rekordů. Konaných na Mendelově gymnaziu.
Navrhni úpravu