Ohlasy

Mgr. Stanislav Panoš, Ph.D., předseda Českého výboru Turnaje mladých fyziků.

Petra Pavlíčka znám již více než 11 let. Poprvé jsme se setkali v Opavě na ústředním kole soutěže studentů středních škol nesoucí název Turnaj mladých fyziků. On byl jedním z organizátorů a také vedoucím družstva studentů Mendelova gymnázia v Opavě, já jedním z deseti členů poroty. Již tenkrát jsem si všiml, jak byla soutěž výborně organizačně zvládnutá.

Tehdy jsem ještě netušil, že se časem stanu předsedou Českého výboru Turnaje mladých fyziků a budeme se s Petrem vídat pravidelně. Za dobu naší spolupráce od roku 2011 jsme spolu zorganizovali 8 regionálních a 4 ústřední kola a vyjeli se studenty 5 krát reprezentovat Českou republiku do zahraničí. To, že všechny aktivity spojené se soutěží probíhají po organizační stránce vždy perfektně, přičítám tomu, že Petr je člověk, který raději hledá řešení problémů než výmluvy, proč něco nejde.

Kromě organizace soutěže je Petr obětavým vedoucím družstva Mendelova gymnázia, který jako učitel fyziky dokáže studentům fundovaně poradit, motivovat je, podporovat nebo jim zajistit odbornou pomoc na některé z vysokých škol. Pro své studenty udělá maximum. A co když jeho studenti nevyhrají? Pak dokáže zcela bez zášti naprosto upřímně poblahopřát vítězům a uznat, že soupeři byli prostě lepší.

Takhle nějak jsem za ta léta poznal Petra já – jako člověka pracovitého, spolehlivého a obětavého, se smyslem pro fair play.
Werner Gulba

Das Beste kommt zum Schluss

Nach vierzig Jahren als Lehrer an Universitäten, Hochschulen, Gymnasien und Fachoberschulen, als Direktor an drei großen Schulen kam ich nach meiner Pensionierung an die schönste Schule meines Lebens. Aller organisatorischen Verpflichtungen ledig konnte ich mich nur dem Unterricht widmen. Und das kam so:

Nach der Pensionierung wollte ich wieder Lehrer sein und wurde nach Opava vermittelt als Lehrer für Deutsch, speziell für das deutsche Sprachdiplom, das Schüler des Mendel-Gymnasiums durch Prüfungen in Prag erwerben konnten.

Diese Schule war ein Glücksfall, denn ihr Direktor, Petr Pavlicek, schuf eine Atmosphäre, in der Lehren und Lernen Spaß machte. Er ließ mich nie spüren, dass ich deutscher „Ausländer“ war, ich durfte mehr Freund als Mitarbeiter sein, und dieses Gefühl übertrug sich auf die Schüler, die mit Freude und Eifer mitmachten.

Mir kamen oft Vergleiche mit der Landwirtschaft in den Sinn: Wie warmer Regen das Wachstum fördert, so ließ das Klima an dieser Schule den Erfolg wachsen, die Freude an der Arbeit blühen und am Ende die Ernte gut ausfallen.

Sieben Jahre lang war ich nach meiner Pensionierung mit Freude noch an dieser Schule, und selbst heute, nach weiteren elf Jahren habe ich gute Kontakte mit meinem Freund, der meine Arbeit unterstützte und mit einigen meiner Schüler/innen, die von dieser menschlich warmen Atmosphäre profitierten.

Svétobézník ucí na gymnáziu, unter diesem Titel widmeten sie sich, mir und unserer Schule einen liebevollen Bericht über unsere Zusammenarbeit als Lehrender und Lernende, die im pädagogischen Humus dieser einmaligen Schule gedeihen konnte.

So durfte ich nach einem langen Berufsleben in der Zeit meiner Pensionierung die schönste Schule meines Lebens erleben.
Doc. Mgr. Ing. Petr Klán CSc, vysokoškolský učitel fakulty informačních technologií ČVUT v Praze

Osobnost pana Petra Pavlíčka, mnohaletého ředitele gymnázia MGO, pro mě představuje magickou formuli určenou latinským LVX. Nedokáži dnes spočítat, kolikrát jsem se s Petrem viděl pracovně, kolikrát jsem gymnázium navštívil, kolikrát jsme se zabývali filozofickými aspekty bytí. Pokaždé jsem viděl, že Petr na gymnáziu udělal a sdílel podivuhodně tvořivé prostředí jak pro učení studentů, tak pro jejich individuální růst. Účinek, který se připisuje slunečnímu světlu, protože gymnázium MGO patří pod jeho vedením roky k nejlepším.

Šel jsem před časem s Petrem sychravým pátečním předvánočním odpolednem centrem Opavy. Před chvílí skončila studentská konference. Byli jsme radostní ze zážitků a ocenění studentů gymnázia na takřka všech olympiádách a soutěžích, které se u nás konají, často s mezinárodním přesahem. Proti nám se objevily dvě novinářky z Opavského deníku. Když Petra uviděly, spustily „Nic nám neříkejte, jenom Vy byste každý den naplnil celé vydání.“ Tak rozmanitý a plný život pulzuje na gymnáziu.

Jistě lze namítnout, že dosud znám počátek číselné posloupnosti 2, 3, 5 a neznám její pokračování. V případě Petra jsem přesvědčený, že bude pokračovat tvůrčí prvočíselnou cestou 7, 11, 13, 17 … Je mi blízký i lidsky svým smyslem pro spravedlivou zákonitost. Proto mám radost a podporuji Petra ve volbách do Senátu PČR 2018.

Anno Domini MMVVVIII

Věřím Petru Pavlíčkovi.

Věřím LVX tvořivosti i práva.
Karel Hulec, spoluzakladatel Solirax Education

S panem řiditelem Pavlíčkem se známe díky společným pilotním projektům zlepšování středoškolské výuky za smysluplného využitý nových technologií, zejména virtuální reality. Studenti pro něj vždy byli a jsou na prvním místě. Vybudoval a efektivně řídí skvělý tým pedagogů, pracuje pro své studenty daleko nad rámec toho co je na školách běžné. Nejedna firma by se u něj mohla poučit jak efektivně vést svůj tým. Je to poznat na výsledcích a jedinečné všeprostupující pozitivně motivující atmosféře na škole. Pan řiditel je zásadový člověk, který myslí vždy nejdříve na ostatní. Těším se na každé osobní setkání a společný projekt, pan řiditel je úžasný člověk, kterých potřebujeme víc.
Lenka Mynářová, member of The Board NAFIGATE Corporation, a.s.

Petr Pavlíček je především člověk s velkým Č. Ze všeho lidského bych chtěla vyzvednou charakter, empatii a pomoc lidem kolem sebe. je vše jen ne lhostejný. Dále je to ředitel školy s velkým Ř. Smekám před tím, kolik talentů jeho škola vychovala. A v neposlední řadě je to fyzik s velkým F. Nikdo nespočítáme, kolik dětí pro fyziku nadchl. Jsem šťastná, že Opava má takového kandidáta na senátora.
Ing. Jiří Folta, vedoucí programu Exit v Akci

S Petrem Pavlíčkem jsem se setkal v roli ředitele školy. Od studentů jsem vnímal, že mají svého ředitele rádi a váží si ho pro to, že jim věří a povzbuzuje je, aby převzali zodpovědnost za svůj život a aktivně se zapojili do života. Tam, kde by jiní konstatovali "To nepůjde", nacházel Petr Pavlíček nečekaná řešení a fungoval na škole jako katalyzátor aktivního dění. Byl ochoten jít tu "druhou míli" navíc - dělal věci, které byly nad rámec toho, co v jeho roli ředitele bylo nutné. Věřím, že do politiky přinese čerstvý vítr do plachet.
Jiří Šretr, amaterský astronom

Žijeme ve vesmíru, který je tvořen dech beroucími objety. Galaxie, hvězdokupy, mlhoviny jenž jsou porodnicemi nových hvězd, jsou objekty, bez jejichž existence by nevznikl život. Život podporují, rozvíjí a pečují o něj. Zvláštní místa ve vesmíru tvoří černé díry. Nejsou vidět, jejich existence je možná pouze na úkor svého okolí, ze kterého postupně vysávají veškerou hmotu. Vzdálený pohled na černou díru může být fascinující, hmota dříve než zanikne v černé díře, vysokými rychlostmi obíhá okolo centra a nádherně září. Samotná hmota si možná myslí, že díky urychlení a schopnosti zářit, se její smysl naplňuje, stává se zajímavou a uhrančivou. Hmota zachycená černou dírou je šťastná do té doby, než zjistí, že každým okamžikem se blíží její zánik. Jakmile hmota zjistí, že jediný smysl její existence spočívá v krmení černé díry, je již pozdě. Překročila horizont událostí a zanikne. Její zánik posiluje černou díru a rozšiřuje její moc nad širokým okolím. Hmota rychle zazářila a díky nenasytnosti černé díry také rychle zanikla. Zdá se, že černé díry musí zvítězit, že neexistuje žádná síla, která by zabránila černé díře pohltit vše ve svém okolí a posléze pohltit celý vesmír. Opak je pravdou, zjistilo se černé díry lokálně dokážou dominovat, ale že vesmír ve vyšší škále tvoří daleko mocnější vlákna. Z jednotlivých vláken se utkává síť, jejíž uzly dokáží postupně přitahovat okolní hmotu a tu formovat v životadárné objekty. Uzly vesmírné sítě hmotu nepohlcují, ale postupně formují. Samotná hmota u uzlech sítě utváří prostor pro život. Osobnost Petra Pavlíčka bych přirovnal k uzlu vesmírné sítě, na rozdíl od korporátních psychopatů, kteří se chovají stejně jak černé díry, Petr Pavlíček svou osobností a prací, zcela přirozeně zformoval síť lidí jejíž činnost, myšlenky a činorodost mají pozitivní vliv na život nejen v Opavě, ale i v prostoru daleko přesahující samotný region. Věřím a doufám, že Opava v osobě Petra Pavlíčka získá senátora, jehož přirozená síla a osobnost dokáže ovlivnit věci veřejné tak, že život, štěstí a pozitivní myšlenky zvítězí v jeho osobě, nad hrabivostí a nenasytností černých děr, které bohužel začínají vyplňovat náš veřejný prostor.
Petr Kotrla, organizátor akce Branné dny v Opavě

JIž tři roky má v Opavě tradici unikátní projekt Branné dny v Opavě, jehož podporovatelem a takříkajíc otcem je Petr Pavlíček. Díky tomuto projektu čtyři dny v roce ožívají opavské Dukelské kasárny a několik set účastníků zde vyzkouší spoustu branných aktivit jako je střelba, hod granátem, překážková dráha, první pomoc či práce s mapou. Na projektu spolupracuje také PČr, HZS Opava a KVV Ostrava, které Petr Pavlíček požádal o spolupráci. Doufejme že tento již tradiční projekt bude mít v Opavě dlouhé trvání a dočkáme se ještě spousty úspěšných ročníků.
Navrhni úpravu