Záleský Karel

projektant

Měnit sny v realitu!

V mládí jsem měl sen vrátit Opavě vše krásné o co kdysi přišla. Rozhodl jsem se věnovat projektování staveb a architektuře, a tak se můj sen z mládí průběžně naplňuje. Mám radost z toho jak město postupně krásní a získává zpět ztracené sebevědomí.

Komunální problematice se věnuji dlouhodobě, aktivně pak 4 roky. Jsem členem Komise pro urbanismus a investice. Vím, co město potřebuje a kde má slabá místa. Mým záměrem je město zcela oddlužit a posílit investice o třetinu. Budu prosazovat, aby významné stavby vznikaly dle kvalitních návrhů vzešlých z architektonických soutěží. Chci zlepšit dostupné bydlení nastartováním skutečné městské bytové politiky nájemního bydlení, protože trh s bydlením je zde narušen. Dále bych zde rád zavedl mechanismus, kdy se na prioritě nejdůležitějších investic shodne aspoň 70% zastupitelů. Zatím to tak nefunguje a spousta draze zaplacených projektů se nikdy nezrealizovala a nezrealizuje.

Mou vášní je sport a tělovýchova. Vedu významný sportovní spolek TJ Slezan, kterému jsem věrný od dětství. Staráme se o vlastní sportoviště, postupně je opravujeme a modernizujeme a jsme bez dluhů. V blízké budoucnosti plánujeme postavit nové hřiště, 2 menší cvičební sály a šatny. Můj sen je mít v Opavě kvalitní a moderní sportoviště městská i soukromá. Věřím, že do 10 let bude v Opavě stát nový městský zimní stadion, bazén, tělocvičny u základních škol a významné investice budou mířit i do oprav a modernizací stávajících sportovišť.

Mým nejsmělejším snem je oživit krajinu kolem města, kde je to jen samé pole a nic víc tam není. Nechci do přírody jezdit mnoho kilometrů, chci tam dojít z domova po svých, v Opavě je to bohužel zcela nemožné, pokud nemáte chuť kráčet hodinu v blátě nebo po silnici k nejbližšímu lesu. Krajina v okolí města není zdravá a uvědomuji si to silně. Jsme město uprostřed hlinité pouště, kde příroda byla zcela vymýcena. Chtěl bych proto vše napravit a vrátit přírodě 30% plochy v okolí města zpět do přirozeného stavu. Budu rád za každého, kdo se k této myšlence připojí a pomůže ho svou podporou nebo účastí zrealizovat.

3zalezskys

bez politické příslušnosti

Lidé

Brňáková Hana
Brňáková Hana místopředsedkyně místního sdružení Opavské Slezsko
Poznejte celý náš tým